ดูหน้า

เงื่อนไขการคืน/เปลี่ยนสินค้า

    ทางร้านรับคืนสินค้า เฉพาะกรณีที่ทางร้านส่งผิด หรือสินค้าชำรุดเท่านั้น (ไม่รวมกรณีที่สินค้ามีด้ายส่วนเกิน ที่สามารถตัดออกได้) และสินค้าต้องอยู่ในสภาพเดิมคือไม่ได้ตัดป้ายออก และไม่ผ่านการซักสินค้าที่อยู่ในเงื่อนไขการคืนจะต้องอยู่ในระยะเวลาไม่เกิน 2 วัน นับจากลูกค้าได้รับสินค้า โดยยึดวันที่ได้รับสินค้าจากไปรษณีย์ (เช็คจากสถานะ เว็บไซส์ไปรษณีย์ไทย) เป็นหลัก
    กรณีนี้ ทางร้านรับผิดชอบค่าขนส่งในการส่งสินค้ามาคืนเอง โดยจะโอนรวมพร้อมค่าสินค้าหลังจากที่ได้รับสินค้าที่ส่งมาคืนเรียบร้อยแล้ว

    ทางร้านให้เปลี่ยนสินค้าได้ หากในแบบที่สั่งมีไซส์ที่ต้องการเปลี่ยนหรือจะเปลี่ยนเป็นแบบอื่นก็เพิ่มเงินตามราคาสินค้า สินค้าที่อยู่ในเงื่อนไขนี้จะต้องอยู่ในระยะเวลาไม่เกิน 2 วัน นับจากได้รับสินค้า(ยืดวันที่ได้รับสินค้าจากไปรษณีย์) ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าขนส่งเอง ทั้งส่งมาเปลี่ยน และส่งสินค้าให้ใหม่ และทางร้านจะจัดส่งสินค้าให้ใหม่ เมื่อได้รับสินค้าที่ส่งมาเปลี่ยนแล้วเท่านั้น
     เนื่องจากทางร้านต้องเช็คสภาพของที่ส่งกลับมาก่อน เพราะฉะนั้นควรตัดสินใจให้ดีก่อนสั่ง หรือแจ้งให้แม่ค้าวัดขนาดให้ก่อนเพื่อความมั่นใจก็ได้ค่ะ หากรายการสินค้านั้นไม่ได้ลงรายละเอียดขนาดสินค้าไว้เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย ในการส่งไปกลับ


14 กรกฎาคม 2559

ผู้ชม 2364 ครั้ง